STOORNISGROEPEN

DIAGNOSTIEK   I    SCHOOLRIJPHEID   I    TAAL   I    LEER   I    ARTICULATIE   I    STEM   I    NEUROGEEN   I    MYOFUNCTIONEEL

PROCEDURE

TARIEVEN

Geconventioneerde logopedisten werken volgens de tarieven die door het RIZIV zijn vastgelegd.

Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 april 2020.

Honorarium    Tegemoetkoming    Remgeld    Tegemoetkoming    Remgeld

Gewone verzekering

Verh. tegemoetkoming

Aanvangsbilan per sessie van 30 minutenEvolutiebilan per 60 minutenTherapiesessie van 30 minuten:

Op school

Buiten de school

Therapiesessie van 60 minuten

€ 47,27

€ 27,36

€ 28,33

€ 56,89

€ 25,66

€ 36,27

€ 22,83

€ 45,89

€ 21,36

€ 33,16

€ 7,50

€ 11,00

€ 6

€ 5,50

€ 11,00

€ 30,16

€ 42,77

€ 25,36

€ 26,33

€ 52,39

€ 3,00

€ 4,50

€ 2,00

€ 2,00

€ 4,50